رسانا در یک نگاه

مرکز نوآوری رسانا با هدف شتابدهی و حمایت از گروههای جوان در حوزه فرهنگ و رسانه در بهمن 1398 رسما کار خود را آغاز کرد.
در اولین دوره شتابدهی از بین صد طرح داوری شده هفت گروه به مرحله خروجی رسیدند و اکنون در مراحل تولید هستند.

مربیگری
فضای کار
زیرساخت و تجهیزات
زیرساخت و تجهیزات
ارتباط با بخشهای تولیدی صدا و سیما
آموزش
012345678900123456789001234567890طرحهای بررسی شده
0123456789001234567890 گروههای پذیرفته شده
01234567890خروجی موفق
01234567890رویدادها

رویدادها

http://resanainnov.ir/wp-content/uploads/2021/02/poster-Avini-T98-Main_A3.2-640x907.jpg
آذر 98

دوره اول شتابدهی مرکز رسانا

http://resanainnov.ir/wp-content/uploads/2021/02/WhatsApp_Image_2020-11-14_at_10.02.20-640x906.jpg
آبان 99

رویداد ایده یابی حبیب

http://resanainnov.ir/wp-content/uploads/2021/02/Rooyesh_Poster_main_poster-640x800.jpg
اردیبهشت 99

دوره اول شتابدهی رویش

http://resanainnov.ir/wp-content/uploads/2021/02/شتابدهی-دوم-اصلی-1-640x905.jpg
اسفند 99

دوره دوم شتابدهی مرکز رسانا

مراحل شتابدهی

ما در مرکز نوآوری «رسانا»، در 4 مرحله به شما کمک می کنیم تا طرح نوآورانه تان را به محصول رسانه ای تبدیل کنید.
فراخوان
پس از انتشار فراخوان «رسانا»، گروه های مختلف فرصت دارند به مدت یک ماه تا ایده های خود را در قالب های مورد پذیرش برای ما ارسال کنند.
http://resanainnov.ir/wp-content/uploads/2020/08/5-1.gif
داوری اولیه
پس از ثبت طرح ها توسط گروه ها، کار داوران آغاز می شود. داوران ما که ترکیبی از تهیه کنندگان با سابقه و مدیران سازمان صداوسیما هستند؛ با توجه به معیارهای مشخص طرح ها را بررسی خواهند کرد. خلاصه که تا یار که را خواهد و میلش به که باشد!
http://resanainnov.ir/wp-content/uploads/2020/09/2333.gif
طراحی و پیش شتابدهی
پس از انتخاب گروه ها، آن ها وارد مرحله پیش شتابدهی خواهند شد و با استفاده از خدمات متنوعی که «رسانا» به آن ها ارائه می کند طرح هایشان رار تکمیل می کنند.
http://resanainnov.ir/wp-content/uploads/2020/09/352-2.gif
تولید و شتابدهی
در این مرحله طرح ها کامل و نهایی شده و گروه ها با حمایت «رسانا» وارد فاز تولید خواهند شد.
http://resanainnov.ir/wp-content/uploads/2020/09/1222-1.gif

گروه ها

http://resanainnov.ir/wp-content/uploads/2020/08/behrad-kam.png
http://resanainnov.ir/wp-content/uploads/2020/08/Liv2s-1.png
http://resanainnov.ir/wp-content/uploads/2020/08/rendan-log.png
http://resanainnov.ir/wp-content/uploads/2020/08/se-kam-2.png
http://resanainnov.ir/wp-content/uploads/2020/08/rendan-logo-kam.png
http://resanainnov.ir/wp-content/uploads/2020/08/kelaket-1.png
http://resanainnov.ir/wp-content/uploads/2020/08/veilan-kam.png

گالری

اولویت های سرمایه گذاری

مستند
برنامه رادیویی
برنامه تلویزیونی
واقعیت افزوده
مینی سریال
بازی های رایانه ای
تولید محتوای فضای مجازی
نماهنگ
انیمیشن
پادکست
فیلم کوتاه
موشن گرافیک

اخبار

Allرسانارویدادفراخوانگروه ها

حامیان رسانا

http://resanainnov.ir/wp-content/uploads/2020/05/Sima.Film_.logo_.png
http://resanainnov.ir/wp-content/uploads/2020/05/IRIB_Logo.svg_.png
http://resanainnov.ir/wp-content/uploads/2020/05/57334746.png
http://resanainnov.ir/wp-content/uploads/2020/05/13951014.-Logo-Avini.png
http://resanainnov.ir/wp-content/uploads/2020/05/800px-IRIB_TV3_LOGO.svg_.png
http://resanainnov.ir/wp-content/uploads/2020/05/5.png
http://resanainnov.ir/wp-content/uploads/2020/05/Iran_Broadcasting_College2.png